Aktualni natječaji

Potpore u poduzetništvu za 2018. godinu

Na temelju Programa poticanja poduzetništva Grada Buzeta u 2018. godini (''Službene novine Grada Buzeta'', broj 2/18.), Gradonačelnik Grada Buzeta objavljuje

                                                                                                 JAVNI POZIV
                                                              za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih potpora
                                                         za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Buzeta
                                                                                                u 2018. godini

U cilju poticanja razvoja poduzetništva dodijelit će se financijska sredstva u vidu potpora u 2018. godini kroz sljedeće mjere:


1. POTPORE PODUZETNICIMA - POČETNICIMA KOJI PRVI PUT OTVARAJU OBRT ILI TRGOVAČKO DRUŠTVO, (Obrazac 1)
2. POTPORE PODUZETNICIMA ZA ULAGANJE U STANDARDE KVALITETE I CERTIFICIRANJE, (Obrazac 2)
3. POTPORE PODUZETNICIMA - INOVATORIMA ZA UVOĐENJE INOVACIJE U PROIZVODNJU, (Obrazac 3)
4. POTPORE ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE (Obrazac 4 A) I SAMOZAPOŠLJAVANJE (Obrazac 4 B),
5. SUBVENCIJA TROŠKOVA POLAGANJA MAJSTORSKIH ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI I MAJSTORSKIH ISPITA U OBRTNIŠTVU, (Obrazac 5)
6. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PREKVALIFIKACIJE I DOŠKOLOVANJA NEZAPOSLENIH OSOBA, (Obrazac 6)
7. KAPITALNE POTPORE ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI, (Obrazac 7)
8. KAPITALNE POTPORE ZA PROJEKTNU DOKUMENTACIJU ZA GOSPODARSKE OBJEKTE, (Obrazac 8)
9. POTPORE ZA SUFINANCIRANJE POJEDINAČNOG NASTUPA PODUZETNIKA NA MANIFESTACIJAMA U VEZI S PODUZETNIŠTVOM, (Obrazac 9)
10. POTPORE ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA REKLAME I PROMIDŽBE SUBJEKATA KOJI OBAVLJAJU GOSPODARSKU DJELATNOST NA PODRUČJU ZAŠTIĆENE KULTURNO-POVIJESNE CJELINE, (Obrazac 10)
11.  POTPORE ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA NABAVE OPREME I DIDAKTIČKOG MATERIJALA FIZIČKIM OSOBAMA KOJE DJELATNOST DADILJA OBAVLJAJU KAO OBRTNICI (Obrazac 11)

 

Obrazac DODATNI PODACI O PODNOSITELJU - OBRT - TVRTKA

Obrazac IZJAVA O POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI

 

JAVNI POZIV

 

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 172/03, 144/10, 77/11, 25/13 i 85/15), Grad Buzet kao tijelo javne vlasti, obavezno je, radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. U cilju zakonom utvrđene svrhe i interesu javnosti, Grad Buzet objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u službenom glasilu Grada Buzeta. Slijedom navedenog, smatrat će se da je poduzetnik, podnošenjem Zahtjeva za potporu koji sadrži njegove osobne podatke, na ovaj Javni poziv, uz tražene priloge, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama i u službenom glasilu Grada Buzeta, a u svrhu radi koje su prikupljeni.

Vaše poduzeće ili obrt ne nalazi se u našem katalogu ili ste promijenili podatke?

Kontaktirajte nas