Aktualni natječaji

Potpore u poduzetništvu za 2016. godinu

Na temelju Odluke o nepovratnim potporama za poticanje razvoja poduzetništva u 2016. godini (''Službene novine Grada Buzeta'', broj 03/16.) i Mjera za poticanje gospodarstva Istarske županije za 2016. godinu, Gradonačelnik Grada Buzeta objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih potporaza poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Buzeta u 2016. godini

U cilju poticanja razvoja poduzetništva dodijelit će se financijska sredstva u vidu potpora u 2016. godini kroz sljedeće Mjere:

1. POTPORE PODUZETNICIMA - POČETNICIMA KOJI PRVI PUT OTVARAJU OBRT ILI TRGOVAČKO DRUŠTVO (Obrazac 1),
2. POTPORE PODUZETNICIMA ZA ULAGANJE U STANDARDE KVALITETE I CERTIFICIRANJE (Obrazac 2),
3. POTPORE PODUZETNICIMA - INOVATORIMA ZA UVOĐENJE INOVACIJE U PROIZVODNJU (Obrazac 3),
4. POTPORE ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE (Obrazac 4-A i 4-B),
5. SUBVENCIJA TROŠKOVA POLAGANJA MAJSTORSKIH ISPITA O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI I MAJSTORSKIH ISPITA U OBRTNIŠTVU (Obrazac 5),
6. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PREKVALIFIKACIJE I DOŠKOLOVANJA NEZAPOSLENIH OSOBA (Obrazac 6),
7. KAPITALNE POTPORE  ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI (Obrazac 7),
8. KAPITALNE POTPORE ZA PROJEKTNU DOKUMENTACIJU ZA GOSPODARSKE OBJEKTE (Obrazac 8),
9. POTPORE ZA SUFINANCIRANJE POJEDINAČNOG NASTUPA PODUZETNIKA NA MANIFESTACIJAMA U VEZI S PODUZETNIŠTVOM (Obrazac 9),
10. POTPORE ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA REKLAME I PROMIDŽBE SUBJEKATA KOJI OBAVLJAJU GOSPODARSKU DJELATNOST NA PODRUČJU ZAŠTIĆENE KULTURNO-POVIJESNE CJELINE (Obrazac 10) I
11. POTPORE ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA NABAVE OPREME I DIDAKTIČKOG MATERIJALA FIZIČKIM OSOBAMA KOJE DJELATNOST DADILJA OBAVLJAJU KAO OBRTNICI (Obrazac 11).


ODLUKA
JAVNI POZIV


Svaki poduzetnik kojemu se isplati potpora sukladno ovom Javnom pozivu postaje primatelj potpore male vrijednosti sukladno članku 11. Zakona o državnim potporama („Narodne novine“ br. 72/13, 141/13), te je u obvezi prilikom predaje zahtjeva predati ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac pod nazivom Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti.


Obrazac IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI
Obrazac DODATNI PODACI O PODNOSITELJU PRIJAVE

Vaše poduzeće ili obrt ne nalazi se u našem katalogu ili ste promijenili podatke?

Kontaktirajte nas