Novosti

Priznanje Gradu Buzetu za smanjenje nezaposlenosti

Image

Projekt Gradonačelnik.hr je 1. prosinca 2016. godine Gradu Buzetu dodijelio posebno priznanje za iziman doprinos u području smanjenja nezaposlenosti koji Grad Buzet svrstava u Top 10 gradova u Republici Hrvatskoj po analizi proračuna za 2015. godinu. 

Potpore za poduzetništvo i poljoprivredu u 2017. godini

Image

I. PODUZETNIŠTVO

Na temelju Programa poticanja poduzetništva u 2017 godini (''Službene novine Grada Buzeta'', broj 01/17.), Gradonačelnik Grada Buzeta objavljuje

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za dodjelu nepovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području Grada Buzeta u 2017. godini

 

U cilju poticanja razvoja poduzetništva dodijelit će se financijska sredstva u vidu potpora u 2017. godini kroz sljedeće Mjere:

1. POTPORE PODUZETNICIMA - POČETNICIMA KOJI PRVI PUT OTVARAJU OBRT ILI TRGOVAČKO DRUŠTVO (Obrazac 1),
2. POTPORE PODUZETNICIMA ZA ULAGANJE U STANDARDE KVALITETE I CERTIFICIRANJE (Obrazac 2),
3. POTPORE PODUZETNICIMA - INOVATORIMA ZA UVOĐENJE INOVACIJE U PROIZVODNJU (Obrazac 3),
4. POTPORE ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE (Obrazac 4-A i 4-B),
5. SUBVENCIJA TROŠKOVA POLAGANJA MAJSTORSKIH ISPITA O STRUČNOJ
OSPOSOBLJENOSTI I MAJSTORSKIH ISPITA U OBRTNIŠTVU (Obrazac 5),
6. SUFINANCIRANJE TROŠKOVA PREKVALIFIKACIJE I DOŠKOLOVANJA
NEZAPOSLENIH OSOBA (Obrazac 6),
7. KAPITALNE POTPORE  ZA POVEĆANJE KONKURENTNOSTI (Obrazac 7),
8. KAPITALNE POTPORE ZA PROJEKTNU DOKUMENTACIJU ZA GOSPODARSKE
OBJEKTE (Obrazac 8),
9. POTPORE ZA SUFINANCIRANJE POJEDINAČNOG NASTUPA PODUZETNIKA NA
MANIFESTACIJAMA U VEZI S PODUZETNIŠTVOM (Obrazac 9),
10. POTPORE ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA REKLAME I PROMIDŽBE
SUBJEKATA KOJI OBAVLJAJU GOSPODARSKU DJELATNOST NA PODRUČJU
ZAŠTIĆENE KULTURNO-POVIJESNE CJELINE (Obrazac 10) I
11. POTPORE ZA SUFINANCIRANJE TROŠKOVA NABAVE OPREME I DIDAKTIČKOG
MATERIJALA FIZIČKIM OSOBAMA KOJE DJELATNOST DADILJA OBAVLJAJU
KAO OBRTNICI (Obrazac 11).

PROGRAM POTICANJA PODUZETNIŠTVA u 2017. GODINI

JAVNI POZIV

Svaki poduzetnik kojemu se isplati potpora sukladno ovom Javnom pozivu postaje primatelj potpore male vrijednosti sukladno članku 11. Zakona o državnim potporama („Narodne novine“ br. 72/13, 141/13), te je u obvezi prilikom predaje zahtjeva predati ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac pod nazivom Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti.

Obrazac IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI

Obrazac DODATNI PODACI O PODNOSITELJU PRIJAVE

 

II. PODLJOPRIVREDA

Na temelju Odluke o subvencijama u poljoprivredi u 2017. godini (''Službene novine Grada Buzeta'', broj 01/17.), Gradonačelnik Grada Buzeta objavljuje


JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija
u poljoprivredi na području Grada Buzeta u 2017. godini


Grad Buzet u cilju poticanja razvoja poljoprivrede dodijelit će potpore male vrijednosti u vidu nepovratnih novčanih sredstava – subvencija za poljoprivrednu proizvodnju u 2017. godini za sljedeće namjene:

1. SUFINANCIRANJE NABAVE SADNOG MATERIJALA (Obrazac 1)
2. PREMIJE OSIGURANJA BILJNE I STOČARSKE PROIZVODNJE, PLASTENIKA I STAKLENIKA (Obrazac 2)
3. TROŠKOVA ISHOĐENJA SVJEDODŽBE O OSPOSOBLJENOSTI VOZAČA/PRATITELJA ŽIVOTINJA (Obrazac 3)
4. TROŠKOVA EDUKACIJE I STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA RAD NA POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU (Obrazac 4)
5. TROŠKOVE NADZORA I SUSTAVA OCJENJIVANJA SUKLADNOSTI U EKOLOŠKOJ I INTEGRIRANOJ PROIZVODNJI (Obrazac 5)
6. NABAVA I POSTAVLJANJE SUSTAVA ZA ZAŠTITU VIŠEGODIŠNJIH NASADA OD TUČE (Obrazac 6)
7. NABAVA I POSTAVLJANJE SUSTAVA ZA NAVODNJAVANJE (Obrazac 7)
8. NABAVA NOVIH KOŠNICA I PČELARSKE OPREME (Obrazac 8)
9. ZAŠTITA NASADA I STOKE OD DIVLJAČI (Obrazac 9)
10. SUFINANCIRANJE NABAVE AUTOMATA ZA IZRAVNU PRODAJU MLIJEKA (MLJEKOMATA) (Obrazac 10)
11. NABAVA POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE I OPREME (Obrazac 11)
12. OSTALE MJERE RURALNOG RAZVOJA (Obrazac 12)
13. POTPORA PROJEKTU IZRAVNA PRODAJA POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA PUTEM INTERNETA (Obrazac 13)
14. TEKUĆA DONACIJA ZA IZRADU DOKUMENTACIJE I LEGALIZACIJU GOSPODARSKIH OBJEKATA NAMIJENJENIH SMJEŠTAJU STOKE TE SKLADIŠTENJU I PRERADI POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA (Obrazac 14)

PROGRAM

MIŠLJENJE

ODLUKA

JAVNI POZIV

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 172/03, 144/10, 77/11 i 25/13), Grad Buzet kao tijelo javne vlasti, obavezno je, radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. U cilju zakonom utvrđene svrhe i interesu javnosti, Grad Buzet objavljuje sve donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u službenom glasilu Grada Buzeta. Slijedom navedenog, smatrat će se da je poduzetnik, podnošenjem Zahtjeva za potporu koji sadrži njegove osobne podatke, na ovaj Javni poziv, uz tražene priloge, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama i u službenom glasilu Grada Buzeta, a u svrhu radi koje su prikupljeni.

Obrazac IZJAVA O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI

Obrazac DODATNI PODACI O PODNOSITELJU PRIJAVE

Predavanje "Kako osmisliti i ostvariti vlastitu poduzetničku ideju"

Image

Imate vlastitu poduzetničku ideju ili razmišljate krenuti poduzetničkim putem?

Pozivamo Vas na

predavanje KAKO OSMISLITI I OSTVARITI VLASTITU PODUZETNIČKU IDEJU koje će se održati

12.7.2016. godine u 19.00 sati u 

Narodnom domu Buzet (Gradska vijećnica), II. istarske brigade 2.

Radionica će se održati u sklopu projekta InCITY kojemu je glavni cilj uspostava učinkovitog i održivog socijalnog dijaloga između predstavnika lokalne vlasti Grada Buzeta i poduzetnika, u svrhu stvaranja participativnog odnosa u kreiranju i donošenju mjera za poticanje poduzetništva, te jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta svih razina uključenih dionika.

Ulaz je besplatan.

Projekt se provodi u okviru Operativnog programa “Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.″, u okviru Poziva “Jačanje socijalnog dijaloga - faza II″. (www.strukturnifondovi.hr).

Molimo Vas da svoje sudjelovanje na predavanju potvrdite na sljedeću e-mail adresu: izidora.crnov@buzet.hr .

Za više informacija kontaktirajte nas na:

Grad Buzet, II. istarske brigade 11

T. 052 662 726

info(at)buzet.hr

POZIV na radionicu "Javni nastup"

Image

Pozivamo Vas na

radionicu JAVNI NASTUP koja će se održati

29.6.2016. godine u 19.00 sati u 

Narodnom domu Buzet (Gradska vijećnica), II. istarske brigade 2.

Radionica će se održati u sklopu projekta InCITY kojemu je glavni cilj uspostava učinkovitog i održivog socijalnog dijaloga između predstavnika lokalne vlasti Grada Buzeta i poduzetnika, u svrhu stvaranja participativnog odnosa u kreiranju i donošenju mjera za poticanje poduzetništva, te jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta svih razina uključenih dionika.

Ulaz je besplatan.

Projekt se provodi u okviru Operativnog programa “Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013.″, u okviru Poziva “Jačanje socijalnog dijaloga - faza II″. (www.strukturnifondovi.hr).

Molimo Vas da svoje sudjelovanje na predavanju potvrdite na sljedeću e-mail adresu: izidora.crnov@buzet.hr .

Za više informacija kontaktirajte nas na:

Grad Buzet, II. istarske brigade 11

T. 052 662 726

info(at)buzet.hr

Buzet Energy Day

Image

Grad Buzet dana 6. lipnja 2016. godine organizira ''Buzet Energy Day''.

Obilježavanje Energy day-a u svijetu je uobičajena praksa od ove godine provodimo i u Buzetu.

Grad Buzet, poslovni subjekti i građani s područja grada u posljednjih nekoliko godina realizirali su niz projekata iz područja energetske učinkovitosti, obnovljivih izvora energije i zaštite okoliša. Ideja je da se svi spomenuti dionici okupe na jednom mjestu i prezentiraju dosadašnja iskustva na tom području, ali i da se najave budući planovi na polju energetske učinkovitosti (EnU), obnovljivih izvora energije (OIE) i zaštite okoliša. Prilika je ovo za sve proizvođače i distributere sustava EnU i OIE da prezentiraju svoje proizvode i usluge te pronađu nove potencijalne kupce. Također,  javne ustanove i trgovačka društva imat će priliku građanima prezentirati dosadašnje realizirane projekte i programe edukacije iz područja EnU, OIE i zaštite okoliša.

PROGRAM

Vaše poduzeće ili obrt ne nalazi se u našem katalogu ili ste promijenili podatke?

Kontaktirajte nas