Korisne informacije

Poticaji Grada Buzeta

Gospodarstvo – trenutno stanje:

- tradicionalno poduzetničko i industrijsko središte Istarske županije.
- visok poduzetnički rang (mjeren brojem poduzetnika, brojem zaposlenih, ostvarenim prihodom).
- na listi najboljih gradova za život i poslovanje u Hrvatskoj koju je objavio renomirani svjetski časopis Forbes

Struktura: mali poduzetnici (96%), srednji i veliki poduzetnici (4%)

Prevladavajuće djelatnosti:  trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala prerađivačka industrija i građevinarstvo

Broj trgovačkih društava (2019.)- 219
Broj obrta (2019.) - 250
Broj poljoprivrednih gospodarstva (2019. ) - 370

S obzirom na veliki broj gospodarstvenika na području Grada Buzeta, izazov je predstavnike gospodarstva još više uključiti u procese stvaranja i donošenja proračuna, pogotovo dijela koji se tiče poticanja razvoja poduzetničkih aktivnosti, kako bi Buzet i u budućnosti ostao grad s vrlo niskom stopom nezaposlenosti i mjesto s povoljnim poslovnim okruženjem za sve one koji na području grada žele investirati u svoje poslovanje.

Grad Buzet godišnjim programima poticanja poduzetništva utječe na pozitivne pomake i trend rasta ukupnog sektora u uvjetima gospodarske krize. Prepoznata je važnost ulaganja u istraživanje, razvoj i inovacije te gospodarski značaj novih znanja i tehnologija kojima se izravno utječe na podizanje dodane vrijednosti u svim poduzetničkim djelatnostima.

Program poticanja poduzetništva Grada Buzeta sadrži mjere kojima je cilj rast i razvoj poduzetništva, tehnološko unapređenje, jačanje konkurentnosti te uravnotežen regionalni razvoj. Jačanje sektora malog i srednjeg poduzetništva u ukupnom gospodarstvu osigurat će se temeljem glavnog razvojnog okvira usmjerenog na pametni i održivi rast.

Podaci HZMO o osiguranicima mirovinskog osiguranja sa prebivalištem na području Grada Buzeta:

  • Radnici kod pravnih osoba: 2.568
  • Obrtnici: 207
  • Poljoprivrednici: 41
  • Samostalne profesionalne djelatnosti: 12
  • Radnici kod fizičkih osoba: 203
  • Osiguranici – produženo osiguranje: 17
     

Potpore u poljoprivredi i poduzetništvu za 2019. godinu

Vaše poduzeće ili obrt ne nalazi se u našem katalogu ili ste promijenili podatke?

Kontaktirajte nas