Poduzetnička infrastruktura

Poduzetničke zone

Na području grada Buzeta postoji 20 proizvodnih i zanatskih zona od kojih je 7 smješteno u gradu Buzetu (Drvoplast, CIMOS, Irsa, Mala Huba I i II, Baraka I i II), a ostalih 13 se nalazi izvan grada.

Gospodarska zona Mažinjica (Štrped) nalazi se na krajnjem sjeverozapadnom dijelu prostora Grada Buzeta, između naselja Štrped, Sv. Duh i Abrami. Locirana je neposredno uz državnu cestu D201 Buzet - Požane, s obje njene strane, oko 2,0 km od Buzeta i oko 3,0 km od graničnog prijelaza Požane. Površinom od 37,5 ha predstavlja najveću gospodarsku zonu u gradu Buzetu, od čega je slobodno 6,55 ha. Zemljište u zoni je u pretežnom vlasništvu fizičkih i pravnih osoba. U znatnom dijelu svoje površine prostor je danas izgrađen gospodarskim, ali i pojedinačnim stambenim zgradama. Izgrađene su dvije trafostanice i nadstrešnica s telekomunikacijskom centralom uz autobusno stajalište. Neizgrađeni dio prostora zauzimaju šumske i poljoprivredne površine.

Proizvodna zona Mala Huba 2, površine oko 15,8 ha, locirana je neposredno uz državnu cestu D201 Buzet - Požane, 1,0 km od Buzeta i oko 6,0 km od graničnog prijelaza Požane. Oko 14,5 ha ili 92,3% površine zone je neizgrađeno, te je 4,58 ha slobodno. Za predmetnu zonu. U tijeku je provedba radova komunalnog opremanja zone i prometnog povezivanja zone s priključnim prometnicama.

Gospodarska zona Cimos se nalazi nedaleko gradskog središta u naselju Most, uz obalu rijeke Mirne. Ukupna površina od 6,5 ha u potpunosti je zauzeta pogonom Cimosa. Vezu s državnim prometnicama ostvaruje preko županijske ceste 5013

Poslovna zona Sveti Ivan ukupne površine od 26,3 ha nalazi se istočno od središta grada na području Naselja Sveti Ivan.  Najveći dio zone zauzima zona izvorišta Sveti Ivan i postrojenje Istarskog vodovoda.

OSTALE POSLOVNE ZONE

Gospodarska zona Drvoplast
Poslovna zona Most
Gospodarska zona Irsa
Proizvodna zona Mala Huba 1
Proizvodna zona Baraka 1
Uslužno mješovita zona Baraka 2
Uslužno mješovita zona OMV
Uslužno mješovita zona Rečica
Uslužno mješovita zona Štrped
Poslovna zona Roč
Poslovna zona Butoniga
Poslovna zona Sveti Ivan Praščari
Poslovna zona Kuk-Čiritež
Poslovne zone Ročko polje 1 i 2
Poslovna zona Mlini

Vaše poduzeće ili obrt ne nalazi se u našem katalogu ili ste promijenili podatke?

Kontaktirajte nas