Poduzetnička infrastruktura

Građevinska zemljišta

Građevinsko zemljište na lokaciji Trg Fontana 15

Vlasnik: Autotrans
k.č.1347
K.O. Buzet-Stari grad
Površina 3959 m2
Priključci komunalne infrastrukture: voda, struja

Na navedenoj parceli planirana je gradnja poslovno-stambeni kompleks sa podzemnom garažom.
Izrađen je Idejni i Glavni projekt pristupne prometnice budućem poslovno stambenom kompleksu i podzemnoj garaži i ishođene potrebne dozvole za gradnju iste. Izrađen je parcelacijski elaborat prometnice i u fazi je provedbe u katastru i gruntovnici. Izrađen je Idejni projekt kompleksa projektantske kuće TISSA d.o.o. Poreč i podnesen zahtjev za izdavanje Lokacijske dozvole.

 

Građevinsko zemljište u poslovnoj zoni Mažinjica u vlasništvu Grada Buzeta

k.č. 2072 površine 472 m2, u naravi oranica;
k.č. 2079/3 površine 227 m2, u naravi oranica;
k.č. 2080/4 površine 364 m2, u naravi oranica;
k.č. 2080/7 površine 934 m2, u naravi oranica;
k.č. 2080/11 površine 320 m2, u naravi oranica;
k.č. 2081/2 površine 1111 m2, u naravi oranica;
k.č. 2083/3 površine 792 m2, u naravi oranica;
k.č. 2283/6 površine 81 m2, u naravi oranica;
k.č. 2283/7 površine 6 m2, u naravi oranica;
k.č. 2283/8 površine 55 m2, u naravi oranica;
k.č. 2283/9 površine 639 m2, u naravi oranica;
k.č. 2289/2 površine 1290 m2, u naravi oranica;
k.č. 2291 površine 165 m2, u naravi oranica;
k.č. 2338/1 površine 670 m2, u naravi šuma;
k.č. 2338/2 površine 435 m2, u naravi šuma;

 

Građevinsko zemljište u poslovnoj zoni Mala Huba II

U poslovnoj zoni Mala Huba II slobodne su dvije građevinske parcele:

Građevinska parcela: k.č. 2544/3 površine 5395 m2 u naravi livada;
Građevinska parcela: k.č. 2548/1 površine 1735 m2 u naravi livada; k.č. 2548/2 površine 613 m2 u naravi livada;

Vaše poduzeće ili obrt ne nalazi se u našem katalogu ili ste promijenili podatke?

Kontaktirajte nas