Projekt InCity

O projektu

Projektom InCITY nastavlja se poticanje suradnje s poduzetnicima, kako bi ih se u što većoj mjeri uključilo u definiranje poduzetničkih mjera, s ciljem poticanja poduzetničkih aktivnosti i stvaranja Grada Buzeta mjesta s povoljnim poslovnim okruženjem. Projekt je odoboren i u stopostotnom iznosu financiran iz Europskog socijalnog fonda, “Jačanje socijalnog dijaloga – faza II”.

Cilj projekta je uspostava učinkovitog i održivog socijalnog dijaloga između predstavnika lokalne vlasti Grada Buzeta i poduzetnika, u svrhu stvaranja participativnog odnosa u kreiranju i donošenju mjera za poticanje poduzetništva, te jačanje administrativnih i stručnih kapaciteta svih razina uključenih dionika.

Tijekom provedbe projekta održan je niz aktivnosti - edukacije, predavanja, stručna savjetovanja, formirano je Gospodarsko vijeće, održani okrugli stolovi Gospodarskog vijeća, izrađen je Akcijski plan razvoja gospodarstva te provedena analiza strateških dokumenata iz područja gospodarstva - s ciljem jačanja kapaciteta Grada i pružanja podrške lokalnom gospodarstvu, kreiranjem stabilnog i mjerljivog socijalnog okruženja, te podizanjem svijesti poduzetnika o mogućnostima koje im pruža lokalna samouprava.

Vaše poduzeće ili obrt ne nalazi se u našem katalogu ili ste promijenili podatke?

Kontaktirajte nas